„Estijos geležinkelius“ skandina baltarusiai

Estijos žiniasklaida pranešė apie tai, kad krovinių srautas ir Baltarusijos, 2013 metais gabentas  bendrovei „Estijos geležinkeliai“ („Eesti Raudtee“) priklausančia infrastruktūra, sumažėjo net 60 proc. Tai atsiliepė ir bendram per Estiją geležinkeliais vežtam krovinių srauto dydžiui  – pernai jis krito 6,8 proc,, palyginti su ankstesniais 2012 m.

Pasak estų žiniasklaidos, iš viso 2013-aisiais „Estijos geležinkeliais“ buvo vežta 24,4 mln. t krovinių. Vien per 2013 metų gruodį, palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai, jų srautas sumenko 3,3 proc. – iki 2,26 mln. t.

Pernai „Estijos geležinkeliai“ vežė 1,12 mln.t baltarusiškų krovinių. Jų srautas nubliūško net 60 proc. – apverktinas rezultatas, palyginti su užpraėjusiais metais. Tiesa, krovinių srauto iš Rytų rezultatus šiek tiek gelbėjo 2,3 proc., iki 14,4 mln. t, ūgtelėjęs  krovinių tranzitas iš tranzitas, taip pat – 11 proc. vežamų iš Kazachstano padidėję krovinių srautai (kazachai estų geležinkeliais pernai gabeno 1,33 mln. t. krovinių).

Įdomu, kad į Rytų pusę „Estijos geležinkelių“ infrastruktūra buvo vežta 2 kartus daugiau krovinių nei 2012-aisiais.

„Eesti Raudte“ geležinkeliais gabenamų krovinių struktūra nesikeičia jau daug metų. Daugumą krovinių sudaro nafta ir jos produktai. 2013 metais šis skaičius krovinių bendrame vežtų sraute siekė 62,2 proc. – viso buvo vežta 15,2 mln. t šio tipo krovinių.

Estų žiniasklaida pažymi, kad pernai, palyginti su 2012 m., naftos ir jos produktų „Eesti Raudte“ buvo gabenta 1,4 proc. mažiau.