Grūdams vežti daugiau negu 1000 vagonų

Rengdamasi grūdų vežimo laikotarpiui, AB „Lietuvos geležinkeliai“ organizavo ne vieną susitikimą su Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos nariais, Lietuvos grūdų augintojais, perdirbėjais bei eksportuotojais (toliau – grūdininkais), kurių metu aptarti aktualūs grūdų ir jų produkcijos vežimo organizavimo klausimai.

Kaip pasakojo Krovinių vežimo direkcijos Komercijos departamento direktorė Tatjana Vitkauskaitė, bendrovė, siekdama tinkamai pasiruošti 2016–2017 m. grūdų ir jų produkcijos vežimo sezonui ir netrikdyti šio proceso jo piko metu, nelaukė pagal techninius reikalavimus numatytų vagonų planinių remonto terminų, todėl iš anksto, dar prieš prasidedant sezonui, atliko jai priklausančių grūdvežių remontus. Tai leis užtikrinti didesnį šių vagonų užimtumą pervežant produkciją.

Grūdams vežti planuojama panaudoti visus turimus 1132 bendrovės grūdams vežti skirtus vagonus. Esant poreikiui bus naudojami ir kitų geležinkelių administracijų vagonai (apie 200–300).

„Skirtingų galiojimo laikotarpių nuomos sutartys užtikrina galimybę grūdininkams planuoti veiklos išlaidas ir pajamas, o mūsų bendrovė tokiu būdu gali realiai planuoti turimų grūdvežių skirstymą pagal klientų prašymus ir taip išvengti ankstesniais metais su grūdininkais kildavusių problemų dėl vagonų trūkumo. Abiejų šalių patogumui, sutartyse yra nurodytos šalių teisės ir pareigos, intensyvaus ir neintensyvaus vežimo laikotarpiai, pagal kuriuos galima planuoti vežimo apimtis“, – pasakojo Komercijos departamento direktorė T. Vitkauskaitė.

Šalies rinkoje veikia ir kiti vežėjai bei vagonų savininkai –  tai grūdų augintojams bei perdirbėjams užtikrina platų pasirinkimą, kokį vežėją bei vežimo būdą pasirinkti.

Dar vienas palengvinimas grūdininkams – nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusi el. parašo sistema geležinkelių transporto sferoje. Tai suteikia galimybę lengviau ir paprasčiau organizuoti darbą pildant dokumentus elektroninėje erdvėje savo darbo vietoje. Nuo š. m. liepos 11 d. klientams suteikta galimybė pildyti važtos dokumentus elektronine forma, kuri užtikrina paprastesnį, patogesnį ir greitesnį dokumentų pildymą, vykdant krautų ir tuščių prekinių vagonų vežimų organizavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ informacija