Lietuvos ekonomikos konferencijoje – išskirtinis dėmesys projektui „Rail Baltica“

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, šiandien vykusioje Lietuvos ekonomikos konferencijoje pristatydamas naujojo 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) finansinio laikotarpio transporto sektoriaus iššūkius ir galimybes, akcentavo projekto „Rail Baltica“ svarbą ir reikšmę.

„Praėjęs ES finansinis laikotarpis buvo dosnus – transporto sektoriaus plėtrai ir modernizavimui skirta 1,53 mlrd. eurų. Naujuoju periodu transportui ir logistikai europinių lėšų šiek tiek mažėja, tad labai svarbu, kad ES investicijos būtų panaudotos logiškai ir kompleksiškai. Vienas reikšmingiausių projektų, siekiant užtikrinti tvarų ekonominį augimą Baltijos jūros regione ir rytinėje Baltijos jūros pakrantėje, yra „Rail Baltica“, – sakė susisiekimo ministras R. Sinkevičius.

2014–2020 m. ES finansiniu periodu daugiausia investicijų numatyta skirti transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) geležinkelių ir kelių plėtrai – atitinkamai 42 ir 26 proc. Vienas pagrindinių geležinkelių transporto prioritetų – „Rail Baltica 2“ projektas. Jis itin svarbus tiek Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims, tiek bendram Europos transporto tinklui.

„Rail Baltica“ – strateginis ES transporto infrastruktūros projektas. Jis yra naujosios Transeuropinio transporto tinklo plėtros politikos dalis ir priklauso vienam iš 10 svarbiausių Europą kertančių koridorių – Šiaurės-Baltijos jūros pagrindiniam TEN-T koridoriui. Įgyvendindami „Rail Baltica“ projektą, kuriame europinį koridorių ir taip ne tik įgyvendiname ES transporto politiką, bet ir sukuriame patrauklias sąlygas mobilumui ir logistikai tiek regione, tiek Europos Sąjungoje.

Žvelgiant iš ekonominės perspektyvos, „Rail Baltica“ geležinkelis atves investicijas į regioną, sukurs papildomų darbo vietų ir pajamas į biudžetą, o krovinių savininkams ir keleiviams sukurs papildomų paslaugų. Tačiau šiandienos kontekste „Rail Baltica“ projektas reiškia dar daugiau – nacionalinį saugumą. Šiandien kaip niekad mums reikia efektyvios geležinkelių jungties su likusiu Europos Sąjungos „europinės“ vėžės tinklu.
Kad „Rail Baltica“ projektas yra prioritetinis visai Europai, patvirtina ir Europos Komisija. Sukurtas numatomas projekto finansavimo šaltinis – infrastruktūros tinklų priemonė (CEF fondas).Taigi pirmą kartą sukurtos rimtos finansinės priemonės, kad „Rail Baltica“ projektas taptų realybe.

Pasak ministro R. Sinkevičiaus, „šiandien pateiktos visos paraiškos Europos Komisijai, tarp jų ir šiam tarptautinės reikšmės projekto finansavimui gauti. Sėkmingam „Rail Baltica“ įgyvendinimui reikalingos milžiniškos lėšos, kurių didžioji dalis – ES investicijos. Tikimės, kad prašomas finansavimas bus skirtas.“

Konferencijoje R. Sinkevičius pabrėžė, kad Susisiekimo ministerija daug dėmesio skiria ir kitų Lietuvos strateginių ryšių plėtrai, kuri įgyvendinama trimis kryptimis – Azijos, Europos ir Šiaurės Amerikos žemynuose. Pastaruoju metu intensyviai siekiama papildomų krovinių srautų ES–Kinija kryptimi, projekto „Vikingas“ plėtros iki Turkijos, prekybinių ir transporto ryšių stiprinimo su Švedija.

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos komunikacijos skyrius