Lietuvos geležinkeliams Transmassholding paskirs daugiau lokomotyvų

Rusijos Transmassholding paskelbė, jog sausio 23 d. Baltijos regione jos filialas CJSC TMH B pasirašė sutartį su Lietuvos geležinkeliais (LG) ir šia sutartimi suteiks 20 papildomų TEM TMH lokomotyvų.

Praeitą lapkritį TMH ir LG pasirašė pasitikėjimo memorandumą dėl bendros įmonės įsteigimo, kuri surinktų lokomotyvus Baltijos regionui ir kitoms Europos rinkoms.

IRJ