Tarptautinė geležinkelių sąjunga išleido 2013 m. metinę ataskaitą apie nelaimingus atsitikimus Europos geležinkeliuose

Tarptautinės geležinkelių sąjungos saugumo duomenų bazė kaupia duomenis nuo 2001 m. ir dabar talpina duomenis iš 21 Europos valstybės. 2012 m. 4.1 mln. km traukinių tinklas pervežė 7.5 mljrd. keleivių ir 1 mljrd. tonų krovinių.
Duomenų bazė kuriama pagal Saugumo susitarimus siekia sukurti sistemą, kurioje būtų fiksuojama ne tik nelaimingų atsitikimų statistika, bet ir pateikiama išsami informacija apie nelaimingų atsitikimų priežastis, aplinkybes ir pasekmes.
Geležinkelių transportas yra pati saugiausia sausumos transporto rūšis, kuri nuolat siekia gerinti saugumą. Tarptautinės geležinkelių sąjungos saugumo duomenų bazės narių pastangomis optimizuoti saugumo lygį visose geležinkelių veiklos sferose leido nuo 2006 m. 21% sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių.
Fatališkai pasibaigusių avarijų Europos Sąjungos geležinkeliuose pokyčiai:
Metai Aukų skaičius
2009 1348
2010 1156
2011 1095
2012 1011

Šaltinis: UIC
Beveik visais atvejais aukos būdavo pažeidėjai, kurie nesilaikydavo saugaus elgesio geležinkeliuose reikalavimų ir tik retais atvejais aukomis tapdavo keleiviai ar aptarnaujantis personalas.
Dažniausios avarijų geležinkeliuose priežastys būdavo išorinės, kurias sukeldavo pažeidėjai nesilaikantys saugaus elgesio geležinkeliuose reikalavimų.
Daugiau informacijos: : http://safetydb.uic.org